E.ON Vybavení klubů

E.ON Vybavení klubů

Program E.ON vybavení klubů zahrnuje dvě aktivity: nabídka provedení energetického auditu a nabídka sportovního vybavení klubu. Cílem je pochopitelně pomoci fotbalovým klubům v jejich činnosti, a to hlavně s důrazem na ty, které se věnují výchově nejmladších hráčů. Tato aktivita je určena fotbalovým klubům, které působí na distribučním území společnosti E.ON. Základem pro přihlášení do programu je registrace klubu. Tu najdete v menu na levé straně. V přihlašovacím formuláři zástupce klubu vyplní požadované údaje a svoje představy o formě případné podpory ze strany energetické společnosti E.ON. Na základě vašich údajů bude vytvořena databáze klubů, z níž bude vygenerována na internetu veřejně přístupná karta klubu. Pověřený zástupce klubu bude tyto údaje spravovat, tzn. mimo jiné vkládat informace o aktivitách klubu, které jsou pro zapojení  do programu důležité a které vznikly po datu registrace klubu na internetových stránkách.

Kritéria pro výběr klubů pro podporu

Výběr klubů, kterým bude poskytnuta podpora v tomto programu, je zcela v kompetenci energetické společnosti E.ON. Ta schvaluje typ a výši podpory na základě aktivit klubu, které jsou vykázány v registrační kartě. Pro seřazení klubů slouží vzorec, který kluby řadí do tabulky dle koeficientu. Tento koeficient vzniká na základě jednotlivých aktivit klubu. Koeficient je proměnný - svou aktivitou může klub jeho výši ovlivnit a dostat se tak v dalším výběru podporovaných klubů na lepší pozici. Toto pořadí je pouze orientační, energetická společnost E.ON může přihlédnou ke svým dalším zájmům a rozhodnout i na základě jiných kritérií. Výše keoficientu není veřejná a slouží pouze pro interní účely platformy E.ON Rodinný fotbálek. Podrobnosti a systém tvorby koeficientu najdete na skonci článku.

 

Energetické audity

 

Na základě požadavků v registrační kartě budou vybrány kluby, kterým energetická společnost E.ON na své náklady provede energetický audit. Zástupce platformy E.ON Rodinný fotbálek kontaktuje na kartě uvedeného zástupce klubu a domluví s tím konkrétní termín prohlídky objektu. Po uskutečnění této prohlídky je vypracován protokol energetického auditu, který je poskytnut klubům. Tento dokument navrhne úsporná opatření, na jeho základě ale nevzniká automatický nárok na provedení těchto opatření na náklady energetické společnosti E.ON.  Jednotlivý klub může o energetický audit a energeticky úsporná opatření zažádat jedenkrát za pět let.

Následně energetická společnost E.ON rozhodne, které kluby v programu energetických úspor podpoří a jakým způsobem. Podpora je uskutečněna formou grantu na základě rozpočtu konkrétního energeticky úsporného opatření. Může být využit i existující rozpočet na již zahájené nebo plánované akce. V případě energeticky úsporných opatření realizovaných formou nákupu úsporných spotřebičů bude akceprována cena obvyklá v době a místě nákupu. Po provedení opatření bude energetické společnosti E.ON dodáno kompletní vyúčtování celého grantu. Termíny realizací jednotlivých částí a kroků schématu grantové podpory a termíny poskytnutí finančních prostředků jsou součástí grantové smlouvy a jsou určovány individuálně pro každý projekt. 

 

 

Materiální vybavení klubu

 

Materiální vybavení klubu po zbytek roku 2010 je poskytováno na základě darovací smlouvy. Energetická společnost E.ON na základě koeficientu klubu a s přihlédnutím ke svým dalším zájmům a aktivitám rozhodne, které kluby podpoří. Tyto kluby  pak dostanou přidělený počet kreditů, za který si mohou v eshopu na www.eonrodinnyfotbalek.cz  v kategorii E.ON Vybavení klubu vybrat příslušné vybavení. Jakmile učinní tutu předběžnou objednávku, budou kontaktovány zástupcem platformy E.ON Rodinný fotbálek. Bude s nimy uzavřena darovací smlouva a zabezpečena dodávka a předání vybranného materiálního vybavení. Při vyplňování registračního formuláře, prosím, napište i o jaké konkrétní vybavení máte zájem. Jednotlivý klub může o materiální podporu požádat jedenkrát za dva roky. Periodicita jednotlivých položek materiální podpory může být ale i jiná, energetická společnost E.ON ji může stanovovat dle vlastních záměrů a zájmů  na jednotlivé položky rozdílně. 

 

Tvorba koeficientu

Koeficient = počet bodů/počet týmů podle věkových kategorií

 

Vstupy pro koeficient:

 

Body 

 

položka

body

 

 

FOTBALOVÁ KRITÉRIA - STÁVAJÍCÍ

 

Počty týmů v jednotlivých kategoriích

50 / tým

Počet hřišť

20 / hřiště

Počet kabin v budově (majetek klubu či obce)

10 / kabina

Organizované turnaje ve vlastním areálu (ročně) - muži 

5 / turnaj

Organizované turnaje ve vlastním areálu (ročně) - dorost 

5 / turnaj

Organizované turnaje ve vlastním areálu (ročně) - žáci 

10 / turnaj

Organizované turnaje ve vlastním areálu (ročně) - přípravky 

10 / turnaj

Účast přípravky v E.ON ČR Junior Cupu 2009 nebo 2010

20

Konání E.ON ČR Junior Cupu v areálu (2008 nebo 2009)

40

Vlastní klubový autobus (autobus obce, partnera výhradně používaný)

20

Vlastní klubový vůz - dodávka (autobus obce, partnera výhradně používaný)

10

 

 

MARKETINGOVÁ  KRITÉRIA - MOTIVAČNÍ

 

Uspořádání rodinného turnaje v areálu (po posouzení atraktivnosti a dohodě)

20

Umístění reklamního banneru E:ON v areálu (rok 2010)

20 / ks

Umístění reklamního banneru na autobus

20 / ks

Umístění reklamního banneru na vůz - dodávku

10 / ks

 

 

 

Jmenovatel - týmy podle věkových kategorií:

 

(každý tým dospělých * 1) + (každý tým dorostu * 0,5) + (každý tým žáků * 0,25) + (každý tým přípravky * 0)

 Sdílet