Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 

Pravidla turnaje E.ON City Cup

Novinkou v platformě E.ON Rodinný fotbálek je školní turnaj E.ON City Cup, který nemá obdoby. Hraje se totiž v netradičních kruhových arénách. Turnaj je určen pro žáky 1. až 5. tříd základních škol a v aréně se utkají vždy dva dvoučlenné týmy. Každý ročník reprezentují dvě dvojice chlapců a jedna dvojice dívek. Za ročník tedy hraje šest hráčů a školu tak reprezentuje 30 dětí. Jako ocenění získá každá zúčastněná škola 10 značkových míčů a hráči originální tričko. Samozřejmostí jsou i poháry pro všechny týmy.

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

1)        Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen „Soutěž“) jsou společně:

-  společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

a

-  společnost E.ON Energie, a.s., společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

2)        Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každý subjekt, který má status základní škola (dále jen „Soutěžící“). Soutěžícími se rozumí i jednotliví žáci dané základní školy. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.  anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3)        Soutěž probíhá ve třech jednotlivých po sobě jdoucích fázích.

  1.       Školní fotbalové turnaje v termínu od 14. dubna do 20. června 2014,
  2.       Společná hra s Fitkontem v termínu od 1. července do 31. srpna 2014,
  3.       Hledání energeticky úsporných opatření v termínu od 1. září do 31. října 2014. 

4)        Výherce bude vyhlášen 3. listopadu 2014 na webových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz

5)        Školní fotbalové turnaje

Školná fotbalové turnaje se budou konat v rámci projektu E.ON City na vybraných veřejných lokalitách a to v období od 14. 4. do 20. 6. 2014. V případě nepříznivého počasí je možná dohoda přesunutí turnaje na náhradní termín v měsíci září.

Turnaje se hrají v kruhových arénách. Každý Soutěžící se smí zúčastnit pouze jednoho turnaje.
Turnaj je určen pro první stupeň základních škol. Hrají žáci 1. až 5. ročníku, každou školu reprezentuje tým - ten je složen z minitýmů jednotlivých ročníků. Hraje se ve dvojicích a každý ročník reprezentují dvě dvojice chlapců a jedna dvojice dívek. Celkem šest hráčů (čtyři chlapci a dvě děvčata) za každý ročník, za školu hraje 30 dětí (6 za ročník x 5 ročníků). Do turnaje může nastoupit maximálně 8 škol, školy jsou rozlosovány do dvou čtyřčlenných skupin, hrají v nich systémem každý s každým, první dva týmy ze skupin postupují do semifinále, zbytek hraje proti sobě o umístění. 

Pravidla turnaje

- v aréně proti sobě hrají vždy dva dvoučlenné týmy,

- nikdo nesmí hrát rukama, není brankář,

- nedovolené zákroky se posuzují podle pravidel velkého fotbalu, rozehrává se z místa přestupku,

- pokud míč opustí klec, získává ho tým, který se nedotkl jako poslední a rozehrává od své branky,

- při jakékoliv rozehrávce musí být hráč soupeře vzdálen od rozehrávajícího hráče min. 1 metr,

- gól platí z jakéhokoliv místa arény. Tým, který obdržel gól, rozehrává od vlastní branky,

- zápas se nehraje na čas, ale na dosažený počet 3 gólů,

- pro konečný výsledek zápasu škol se počítají výhry jednotlivých ročníků, v případě rovnosti bodů v tabulkách rozhodují  výsledky minitýmů,

- jeden hráč smí hrát pouze za jeden minitým a to i v případě střídání,

- za vyšší ročník může hrát hráč z ročníku nižšího, opačně nelze,

-      střídat během turnaje lze během hry pouze z důvodu zranění, mezi zápasy může hráče vystřídat náhradník, který jeho post obsadí do konce turnaje.

Tato pravidla mohou být upravena na jednotlivých místech konání E.ON City Cupu v návaznosti na počet škol, které se turnaje účastní a místní podmínky. Zejména se to může týkat systému zápasů turnaje a snížení nebo zvýšení cílového počtu branek v jednotlivém zápase.

Hodnocení tunaje

-   o výsledku zápasu 2 škol rozhoduje počet vyhraných zápasů ročníků,

-   o výsledku zápasu ročníku rozhoduje počet vyhraných zápasů minitýmů v ročníku

-   všechny zápasy se hrají na lichý počet, je tedy vždy jasný vítěz, neexistují remízy

-   za vítězství školy se udělují 3 body, porážka je 0 bodů

Při rovnosti získaných bodů rozhoduje:

v případě 2 škol vzájemný zápas

v případě 3 škol:

-       větší počet vyhraných zápasů tříd

-       větší počet vyhraných zápasů třídních minitýmů

-       nižší počet celkem obdržených branek

Soutěžící získávají body na své konto vedené na www.eonrodinnyfotbalek.cz za účast na turnaji následovně:

1)      Body za umístění

1.       místo - 1000 bodů

2.       místo - 900 bodů

3.        místo - 800 bodů

4.        místo - 700 bodů

5.        místo - 600 bodů

6.        místo - 500 bodů

7.        místo - 400 bodů

8.        místo - 300 bodů

2)      Body za vstřelené góly

za každý vstřelený gól 1 bod

3)      Body za aktivitu fanoušků školy

Výpočet: počet vhozených kuponů na turnaji/celkový počet žáků (údaj uvedený školou pro školní rok 2013/2014)

1.       místo - 500 bodů

2.       místo - 400 bodů

3.       místo - 300 bodů

4.       místo - 250 bodů

5.       místo - 200 bodů

6.       místo - 150 bodů

7.       místo - 150 bodů

8.       místo - 150 bodů

Každá škola obdrží příslušný počet bodů za umístění v turnaji, body za vstřelené góly a body za aktivitu fanoušků školy do soutěže E.ON City Cup. Celkový počet získaných bodů je pak součtem všech přidělených bodů.

6)        Společná hra s Fitkontem

Společná hra s Fitkontem se bude konat v období od 1. 7. do 31. 8. 2014.

Za školu soutěží jednotlivci - žáci základní školy bez rozdílu věku, hrát mohou všichni od 1. do 9. třídy, včetně žáků 9. tříd, kteří již ukončili povinnou školní docházku k 30. 6. 2014.

V soutěži je hodnocena aktivita dle pravidel fungování portálu www.fitkonto.cz.

Pravidla pro načítání bodů do celkového hodnocení škol jsou následující:

Každý zúčastněný žák získává body za danou aktivitu:

-  vstup do deníku pohybových aktivit - 1 bod za každý vyplněný prázdninový den,

-  moje jídlo - 10 bodů za vstup během prázdnin,

-  anketní otázka - 10 bodů za každou správně zodpovězenou otázku.

Maximální bodový zisk jednoho žáka ze Společné hry s Fitkontem je 162 bodů.

Hodnocení Společné hry s Fitkontem

Celkový počet získaných bodů jednotlivců se následně přepočte:

Suma bodového hodnocení jednotlivých žáků školy/počet žáků ve škole (údaj uvedený školou pro školní rok 2013/2014), do které žák dochází. Výsledný počet bodů se zaokrouhluje na celé číslo. Tyto body jsou přičteny na účet školy k bodům za Školní fotbalové turnaje.

7)        Hledání energeticky úsporných opatření

Poslední fáze E.ON City Cupu v podobě Hledání energeticky úsporných opatření bude probíhat v období od 1. 9. do 31. 10. 2014.

Principem tohoto soutěžního úkolu je hledání již zrealizovaných energeticky úsporných opatření ve svém okolí. Jde především o nová, zajímavá a netradiční řešení.

Do soutěže nebudou započítávána tato řešení:

1)      zateplení fasády,

2)      výměna oken,

3)      fotovoltaické panely,

4)      solární ohřev vody,

5)      tepelná čerpadla,

6)      úsporné světelné zdroje.

To jsou všechno důležitá, ale dnes běžná, opatření.

Za školu soutěží jednotlivci - žáci základní školy bez rozdílu věku, hrát mohou všichni od 1. do 9. třídy aktuálního školního roku 2014/2015. Jednotlivci současně soutěží i za třídu, kterou navštěvují.

Jednotliví soutěžící nahrávají své tipy do internetové aplikace na stránce www.eonrodinnyfotbalek.cz. Nahrává se jméno, příjmení, třída a škola, foto objektu, adresa objektu a stručný popis řešení.

Každý takto zdokumentovaný projekt může přihlášen do soutěže pouze 1x. Pokud bude přihlášen vícekrát, body získává soutěžící, který ho přihlásil jako první.

V případě soutěže tříd je podmínkou zadat minimálně 5 platných projektů/třída a současně se do soutěže musí zapojit třídy daného stupně alespoň ze tří ZŠ.

Hodnocení Hledání energeticky úsporných opatření

Za každý přijatý a ze strany Vyhlašovatele odsouhlasený projekt do soutěže získává Soutěžící 10 bodů. Maximální počet takto získaných bodů pro jednu základní školu v této části soutěže je 1 000.

Body budou načítány do soutěže tříd a zároveň ve stejném počtu na konto školy.

8)        Celkové hodnocení soutěže:

Konečné pořadí soutěžících škol je stanoveno na základě konečného bodového stavu účtu školy, který je tvořen součtem bodových zisků ze všech tří fází soutěže. V případě rovnosti bodů, kdy nelze stanovit  1. – 3. konečné místo v soutěži, bude Vyhlašovatelem vypsána „blesková soutěž“ pouze pro ty školy, jichž se tato rovnost bodů týká.

Konečný bodový stav účtu třídy je tvořen součtem bodových zisků jednotlivých žáků třídy ze třetí fáze soutěže „Hledání energticky úsporných opatření“. V případě rovnosti bodů, kdy nelze stanovit nejlepší třídu, bude prodloužen termín pro sběr projektů o další týden s tím, že tyto body se již nebudou započítávat na bodový účet školy.

9)        Ceny pro školy zapojené ve Školním fotbalovém turnaji

-   každá zúčastněná škola, která se zapojí do Školního fotbalového turnaje, získá 10 reklamních míčů,

-   každý zúčastněný hráč obdrží reklamní tričko, které slouží jako dres, 

-   každý školní tým obdrží při vyhlášení diplom a první tři týmy pohár.

10)     Ceny pro nejlepší školy

1.       místo -  akustické řešení ve vybrané třídě nebo třídách v max. hodnotě 250 000 Kč od společnosti Ecophon

2.       místo - vnitřní úsporné osvětlení ve vybraných prostorách školy v max. hodnotě 30 000 Kč (vybavení jedné učebny) od společnosti E.ON Energie, a.s.

3.       místo - projektová dokumentace vzduchotechniky větrání s rekuperací (dle vyhlášky 499/2006 Sb. příloha 5 – dokumentace pro stavební povolení)  od společnosti Atrea

11)     Ceny pro nejlepší třídy

-   nejlepší třída z prvního stupně (1. - 5. třída) - výlet do ZOO Praha

-   nejlepší třída z druhého stupně (6.- 9. třída) - tablety pro všechny žáky nejlepší třídy

12)     Vyhlášení výher

-   Výherce bude o své výhře vyrozuměn telefonicky a také prostřednictvím e-mailu, který vyhlašovatel Soutěže odešle výherci na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu nejpozději do 3. listopadu 2014. Výherce bude tímto způsobem informován pouze jednou a vyhlašovatel Soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce.

-   E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Energie, a.s. jako vyhlašovatelé této Soutěže si vyhrazují právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

-   Účastí v Soutěži soutěžící udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (bude-li Soutěžícím uvedena) a e-mailová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. 

Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti: 

-   Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČ 257 33 591,

a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizaci této Soutěže podle těchto pravidel. 

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

-   Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži.

-   Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

-   Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz .

V Českých Budějovicích dne 10. dubna 2014

Pravidla E.ON City Cupu naleznete v PDF zde.

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku