Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
 

E.ON Energy Freestyle je soutěž pro širokou veřejnost

Soutěž je určena pro všechny návštěvníky i hráče E.ON Junior Cupu. Každý, kdo bude mít chuť se předvést, bude moci v kvalifikaci. Tam ukáže, co umí. Na základě tohoto výkonu bude nasazen do další části, kde se vyřazovacím způsobem utká o vítězství. Soutěž je rozdělena na část pro začátečníky a freeslylisty, kteří již tuto disciplínu trénují. O zařazení soutěžících do kategorií rozhodují garanti soutěže Petr Karásek a Miroslav Sosnar, případně jimi pověření zástupci.

Podrobná pravidla soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže Energy Freestyle (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.
 2. soutěže Energy Freestyle se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba.
 3. Soutěž bude probíhat během 10 regionálních kol E.ON Junior Cupu 2014.
 4. Soutěž se uskuteční v každém regionálním kole E.ON Junior Cupu a začíná ve 12:00.
 5. Zájemci o soutěž se registrují v Infocentru v areálu turnaje.
 6. Porotci a hodnotiteli soutěže jsou vždy Petr Karásek a Miroslav Sosnar, případně jimi delegovaní zástupci.
 7. Soutěž je rozdělena na dvě části - pro začátečníky a pro pokročilé.
 8. Soutěž začíná kvalifikací, každý soutěžící předvede svou soutěžní sestavu dlouhou vždy 60 sekund. Soutěžící ale může dobrovolně skončit s ukázkou před časovým limitem.
 9. Na základě výkonu v kvalifikaci jsou soutěžící nasazeni na jednu ze stran vyřazovacího pavouka - pro začátečníky a pro pokročilé.
 10. Do každé z kategorií je nominováno maximálně 8 soutěžících.
 11. Pozice pro nasazení do soutěžního pavouka vycházejí z kvalifikace. Vyřazovací část probíhá v rámci porovnávání dvojic.
 12. Ve vyřazovací části soutěže soutěžící předvedou v daném kole sestavu v celkové délce tři minuty, přičemž se po 30 sekundách s ukázkou střídají. V případě nerozhodnosti rozhodčích určí vítěze nadstavba, ve které má každý soutěžící v daném souboji dalších 30 sekund na ukázku.
 13. O postupujícím z dvojice rozhodují porotci.
 14. Vyřazovacím systémem je určen vítěz v každé kategorii.
 15. E.ON Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat
 16. Účastí v Soutěži soutěžící a hráči udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon a e-mailová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek 

  Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti: 

  Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: 

  společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČ 257 33 591,

  a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby s ním propojené ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

  Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizaci této Soutěže podle těchto Pravidel. 

  V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má účastník soutěže na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud by účastníkovi Soutěže správce nebo zpracovatel nevyhověl, má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
   
 17. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu Soutěže.
 18. Tento herní řád a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz .

V Českých Budějovicích dne 16. dubna 2014

 
 
E.ON Junior Cup
Rodinný fotbálek na Facebooku